Spolupracujeme

UZS

Jsme členy Unie zaměstnavatelských svazů České republiky (sekce zemědělství a životního prostředí), jejímž hlavním posláním je formovat a obhajovat společné zájmy svých členů a prosazovat je ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy i územní veřejnou správou, dalšími organizacemi zaměstnavatelů i odborových svazů. UZS má zastoupení v Radě pro hospodářskou a sociální dohodu (Tripartita) i ve většině tripartitních pracovních týmů.

Partneři