Poslání

 

Účelem spolku je rozvoj a propagace oboru zahradnictví, zemědělství, lesnictví a životního prostředí.

Spolek při své činnosti zejména :

  • hájí zájmy sdružených členů a prezentuje jejich činnosti,
  • spolupracuje s ostatními organizacemi s podobnými cíli v ČR i v zahraničí, s výzkumnými pracovišti a dalšími institucemi s vlivem na dotčené obory,
  • působí jako poradní organizace při tvorbě právních a zejména pak odborných předpisů vztahujících se k zaměření členů asociace,
  • vzdělává a informuje členy o novinkách a důležitých změnách v oboru,
  • podporuje a hájí zájmy svých členů ve styku se státními orgány, orgány samosprávy, sociálními partnery a jinými subjekty, s ostatními zaměstnavatelskými a podnikatelskými svazy a komorami, při případných jednáních se zaměstnanci a jejich zástupci, především s odborovými svazy.

 

V rámci své hlavní činnosti se může spolek zabývat pořádáním odborných seminářů, výstav a jiných akcí pro odbornou i laickou veřejnost k propagaci zastupovaných oborů, vydávání publikací, zpracovávání studií, posudků a dalších vyjádření závislých na odborné veřejnosti a jejich postojů.

Partneři