Orgány

Orgány spolku jsou:

 

  • Členská schůze
  • Rada spolku, Prezident spolku
  • Kontrolní komise

Funkční období všech volených orgánů je 5 let.

Partneři