SlideShow

Podporujeme jednotné prosazování záměrů vztahujících se k zahradnickému oboru.

Podporujeme odborné školství

Jsme partnerem při tvorbě oborových předpisů a řešení krizových situací

Informujeme své členy o dění a novinkách v oboru

Partneři